Nederlands

Klaas Zondervan

Erfrechtelijk genealoog, Columnist, Funerair conservator,
Gecertificeerd vereffenaar en beëdigd vertaler Engels

HELDERVERLICHT.NL

 
 
 
 

Luminis Executele & Vereffening B.V.

Professionele nalatenschapsafwikkeling

Erfgenamenonderzoek B.V.
Wereldwijd genealogisch onderzoek en opsporing

Grafrust.nl

Conservator van eeuwigdurende grafrechten

DutchProbate.com

Erfrechtelijke bijstand en dienstverlening aan emigranten

Stichting Beheer Klaas Zondervan

Professioneel en veilig beheer van derdengelden

Unclaimed Assets International B.V.

Vennootschap op het gebied van ongeclaimde tegoeden

VerborgenVermogen.nl

Wereldwijd onderzoek naar vermogensbestanddelen

'De Erfgenaam' (RTL4)

Expert en het tweede gezicht van het programma

Missing Money B.V.

Claimen van roofkunst en slapende tegoeden

Derdengelden worden beheerd door Stichting Beheer Klaas Zondervan (K.v.K. 68367634)

IBAN: NL31 ABNA 0495 8213 22
BIC/SWIFT: ABNANL2A

© Copyright 2013-2022. Alle rechten voorbehouden.

Holding B.V.

Zondervan Probate Lawyers
Zondervan Rechtskundig Advies

Zondervan Juridische Diensten

Postbus 506

2400 AM Alphen aan den Rijn